top of page

ดอกไม้ไฟ 2014.8.2

2 สิงหาคม 2557 กลับจากปีนยอด Oyama ของ Tateyama มาถึงหอประมาณทุ่มกว่า ๆ ปั่นจักรยานลงเขาไปดูดอกไม้ไฟที่คะวะคิตะคนเดียว ขากลับเสียวดี ถ้าเข้าใจไม่ผิด ดูเหมือนเราจะทำลายสถิติความเร็วของตัวเองตอนปั่นขึ้นทางสุสาน


bottom of page