top of page

ควีนขาวตายตรงไหน

ข้อนี้ไม่ซับซ้อนและไม่ยากครับ (ใช้เวลา 1-2 นาทีน่าจะพบคำตอบ) ใครอยากลับสมองสนุก ๆ ลองคิดเพลิน ๆ ก่อนอ่านเฉลยนะ

เฉลย จากรูป เราเห็นว่าดำตาย 1 ตัว คือ บิชอบ ขาวตาย 3 ตัว คือ ม้า บิชอบ ควีน และโครงสร้างเบี้ยดำบอกว่า เบี้ยดำกินหมากขาว 2 ตัว โครงสร้างเบี้ยขาวบอกว่า เบี้ยขาวกินหมากดำ 1 ตัว ซึ่งแน่นอนว่าเบี้ยขาวต้องกินบิชอบดำ ซึ่งบิชอบดำจะเดินออกมาให้กินได้นั้น มันต้องเดินผ่านทางช่อง g7 หมายความว่าก่อนบิชอบดำตายที่ c3 ต้องมีหมากขาวไปตายที่ f6 ก่อน (เพื่อเปิดช่องให้บิชอบเดินออกได้) และหมากขาวที่จะไปตายที่ f6 มีได้ตัวเดียวคือม้า นั่นคือ เรารู้ว่า ม้าขาวตายที่ f6 เกิดก่อนเหตุการณ์บิชอบดำตายที่ c3 ต่อมา บิชอบขาวก็สามารถเดินออกจากตำแหน่งตั้งต้น c1 เพื่อไปตายได้ และมันไม่มีทางตายด้วยเบี้ยดำที่ e6 เพราะมันเป็นบิชอบที่อยู่บนช่องดำ ฉะนั้น บิชอบขาวตัวนี้อาจตายด้วยม้าดำหรือคิงดำหรือควีนดำหรือเรือดำ (h8) ก็ได้ ทำให้ควีนขาวจึงออกมาตายด้วยเบี้ยดำที่ e6 จบครับ แถมข้อสังเกตอีกนิดว่า จากรูปบนกระดานนี้เราบอกได้ว่าม้าขาวตายก่อนบิชอบดำ และทั้งคู่ตายตรงไหน แต่เราบอกไม่ได้ว่าบิชอบขาวตายก่อนควีนขาวนะครับ เราบอกได้แค่ว่าบิชอบขาวถูกเดินก่อนควีนขาวเท่านั้น


bottom of page