top of page

California Dreaming

นอกจากชมภาพถ่ายหนุ่มสาวหุ่นดีหน้าตาดีเล่นกับแสงธรรมชาติสวย ๆ มีภาพวัตถุและตัวอาคารไม่มากนัก เนื้อหาภาพพยายามสะท้อนความฝันของเด็ก ๆ เหล่านั้น (ที่จริงแล้วควรพูดว่า ตัวแทนของเด็ก ๆ เหล่านั้น) ผู้ถูกดึงดูดด้วยแสงและเงาให้เข้ามาสู่ฮอลลิวู้ด เรายังได้อ่านบทความเล่าประวัติตัวเองโดยย่อของ Paul Jasmin ในชื่อ The Moviegoer แกว่า ทั้งหมดทั้งมวลมาจาก Marlow โรงหนังเพียงแห่งเดียวในเมือง Helena Montana ความฝันของแกเกิดขึ้นที่นั่น และก็ผลักดันให้มาสู่ที่นี่เช่นกัน เพิ่งรู้จากบทความว่า Jasmin เป็นคนให้เสียง Norma แม่ของ Norman Bates ในหนังของฮิตช์ค็อก ไม่มีภาพไหนที่แสดงออกถึงความสุข แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่มีภาพไหนบ่งชี้ถึงความทุกข์ ความฝันเหรอ ในทุกภาพทุกคนมอง แต่เราตอบยากมากว่าพวกหนุ่มสาวเหล่านั้นมองเห็นอะไร


bottom of page