top of page

อ่าน Why polygamy makes civil wars more likely

บทความ Why polygamy makes civil wars more likely พยายามอธิบายสาเหตุของ correlation ระหว่างการเป็นรัฐหรือประเทศที่ยอมรับ polygamy กับสงครามกลางเมืองหรือการรุกรานเพื่อนบ้านหรือการเป็นรัฐที่ไม่สงบ อาทิ ในซูดานใต้ ไม่เคยว่างเว้นจากสงครามกลางเมือง ประมาณ 40% เป็นการแต่งงานที่เกี่ยวข้องกับการมีภรรยาหลายคน งานศึกษาชิ้นหนึ่งของ London School of Economics พบความสัมพันธ์ระหว่างการแต่งงานแบบผัวเดียวหลายเมียกับสงครามกลางเมือง

เพื่อไม่ให้สับสนในแบบที่เราเคยงงมาก่อนอ่าน ควรเริ่มจากนิยามคำว่า polygamy เพราะบทความนี้ ผู้เขียนใช้ในความหมายที่เจาะจง นั่นคือ เขาหมายถึง polygyny หรือกรณีที่ผู้ชายมีเมียได้หลายคน (อันที่จริง polyandry หรือหลายผัวหนึ่งเมีย ก็ตกอยู่ภายใต้ตรรกะเดียวกัน) แต่เขาไม่ได้หมายถึง polyfidelity หรือโครงสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ใช่ one-to-many เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำให้คำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ฟังโอเคทีเดียว บทความอธิบายว่า polygamy มักอยู่ในโครงสร้างผู้ชายมีตังค์มีเมียหลายคน นั้นคือ ถ้า 10% บนของผู้ชายรวยมีเมียคนละ 4 คน ผลที่ตามมาคือ 30% ล่างของผู้ชายไม่ได้แต่งงาน ในสังคมที่เชื่อว่าผู้ชายจะไม่ถูกนับเป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่มีเมียไม่มีลูก และผู้ชายต้องจ่ายตังค์เพื่อให้มีเมียนี้ โครงสร้างแบบ polygamy ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนเจ้าสาวในตลาด (a shortage of brides) ราคาเจ้าสาว (สินสอด) ก็ยิ่งพุ่งขึ้น ตัวอย่าง ในซูดานใต้นั้น ราคาอยู่ที่วัว 30 ตัวถึง 300 ตัว ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ชายการศึกษาต่ำทั่วไปไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ต้องรวมกลุ่ม จับปืน ปล้นวัวจากเพื่อนบ้าน ในบทความตีพิมพ์ปี 2017 โดย Valerie Hudson (Texas A&M University) กับ Hilary Matfess (Yale) บอกว่า ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มเข้าร่วมกลุ่มความรุนแรงทางการเมืองคือราคาเจ้าสาว สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม لشكرِ طيبه (กองทัพแห่งความชอบธรรม) กองกำลังติดอาวุธในปากีสถาน ซึ่งเคยโจมตีมุมไบและฆ่า 166 คนในปี 2008 บอกว่า เขาเข้าร่วมกองกำลังเพราะกองกำลังสัญญาจะจ่ายค่าเจ้าสาวให้ลูกพี่ลูกน้องของเขา กลุ่มโบโกฮะรอมในทางตอนเหนือของไนจีเรียก็จัดโปรโมชั่นแต่งงานราคาถูกเพื่อส่งเสริมการระดมพล ท่อนสุดท้ายของบทความ โยงเข้ามาเรื่องที่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกายอมให้การแต่งงานในเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายในปี 2015 และมีคนเชื่อว่า ก้าวต่อไปอาจเป็นแรงผลักจากกลุ่มนิยมพหุสามีภริยา ผลการสำรวจพบว่า ชาวอเมริกันยอมรับ polygamy เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 17% ผู้สนับสนุนอาจให้เหตุผลว่า polygamy เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในสังคม แต่ผู้เขียนบทความชิ้นนี้ชี้ให้ดูตัวอย่างแย้งในซูดานใต้ อัฟกานิสถาน และไนจีเรียเหนือ ในปี 2008 คาซัคสถานพยายามผ่านร่างกฎหมาย polygyny แต่ก็ตกไป เพราะ ส.ส. หญิงคนหนึ่งเสนอว่าถ้ายอมรับ polygyny ก็ต้องเพิ่ม polyandry ด้วยสิ

[จาก Seriously Curious: The Economist Explains บรรณาธิการโดย Tom Standage]


bottom of page