top of page

Soul of Japan: The Visible Essence

หนังสือพูดถึงคำประมาณ 50 คำที่สามารถใช้เป็นตัวแทนจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น เป็นคำที่สร้างระบบการให้คุณค่าแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนผสมของปรัชญาขงจื้อ ชินโต พุทธศาสนา และบูชิโด หนังสือมีภาพประกอบคำที่สวยงามและยังช่วยเติมเต็มความหมายที่บางที การมองดูจากภาพ ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายกว่านิยามผ่านลำดับของตัวอักษร มีคำหลายคำ พอเห็นปุ๊บ ความเป็นญี่ปุ่นก็ลอยมา อย่าง Wa (和) หรือความเป็นหนึ่งเดียวอย่างสงบ ความไม่แปลกแยกออกจากกลุ่ม มันยังหมายถึงการเข้าใจมุมมองของคนอื่นเพื่อให้รับประกันว่ากลุ่มที่เดินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง มันจึงมีนัยถึงการวางอัตตาลง สัมพันธ์กับคำว่า Kenson (謙遜) การถ่อมตัว มีความรู้จากชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ยังเหลือติดหัวอยู่น้อยนิด ตอนนั้น Tsutsui-sensei (ชื่อเหมือนนักเขียนในดวงใจคนหนึ่งของเรา Yasutaka Tsutsui ... Hell, The Girl Who Leapt Through Time, Paprika, Salmonella Men on Planet Porno ... เด็ดทุกเรื่อง) บอกว่า คำตอบรับเวลาได้รับคำชมที่ง่ายที่สุดคือ いいえ ปฏิเสธไปว่าสิ่งที่ชมมานั่นไม่เป็นความจริง แต่การถ่อมตัวแบบญี่ปุ่นนั้นกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ในหนังสือพูดถึงสุภาษิตหนึ่ง The heavier the stock of rice, the more its head is lowed. ( 実るほど頭を垂れる稲穂かな) รวงข้าวยิ่งหนัก ยิ่งห้อยย้อยลงมาต่ำ ความภาคภูมิใจโยงมาสู่เกียรติยศหรือหน้าตา หรือ Menboku (面目) และผลสืบเนื่องจากการสูญเสียมันจนเกิดความรู้สึกอับอาย หรือ Haji (恥)

กลุ่มคำที่เราชอบในหนังสือเล่มนี้เป็นกลุ่มคำที่เกาะเกี่ยวอยู่กับการให้คุณค่าของความงาม อย่าง Wabi (侘び) ความงามในความเรียบง่าย และ Sabi (寂び) ความงามในความไม่จีรัง ที่รู้จักกันดี ซึ่งเป็น concept ที่ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาพุทธเมื่อกล่าวถึงสามัญลักษณะของสังขาร อนิจจัง (無常) ทุกขัง (苦) อนัตตา (空) การชมดอกซากุระเป็นความงามที่มาพร้อมกับ Mono no aware (物の哀れ) ความรู้สึกเมื่อได้ใคร่ครวญถึงความประเดี๋ยวประด๋าวของชีวิต มีตัวอย่างมากมายในวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ญี่ปุ่น อย่างหนังล่าสุดที่เราดู เรื่อง Snow Flower ชีวิตที่สั้นนั้นมีแค่เรา (雪の華) ของ Kojiro Hashimoto (ผู้กำกับ Orange ที่มี Kento Yamazaki เป็น Kakeru Naruse) ก็อยู่ใน theme ความสวยงามแสนสั้น หรือนิยายเรื่องสุขสามวัน (三日間の幸福) ของสึการุ มิอากิ ที่เพิ่งอ่านจบไปก่อนจบเล่มนี้ไม่กี่ชั่วโมง ก็ใช่

bottom of page