top of page

Belief or Non-Belief?

หนังสือรวมจดหมายโต้ตอบผ่านหนังสือพิมพ์ La Correra de la Serra ระหว่าง Umberto Eco กับพระคาร์ดินัล Martini เพื่อหาจุดร่วมระหว่างคาทอลิกกับความเห็นนอกศาสนา ผ่านจดหมาย 8 ฉบับ (คนละ 4 ฉบับ) Eco เป็นคนถามก่อน 3 ฉบับ ฉบับละเรื่อง พระคาร์ดินัล Martini ตอบ คือเรื่องวันสิ้นโลก โดยถามถึงหน้าที่ของความหวัง (ชอบชื่อบทคำตอบ Hope puts an End to "The End" ที่จับความมาจากส่วนหนึ่งของคำตอบของพระคาร์ดินัล) ปัญหาการทำแท้ง ถามถึงเส้นแบ่งระหว่างการมีชีวิตกับไม่มีชีวิต และถามว่าทำไมไม่ให้ผู้หญิงบวชพระ ประเด็นที่คุยกันอ้างถึงตำราที่ค่อนข้างลึก และหนัก ถ้าจะตามให้ทันทั้งหมด ต้องทำการบ้านเยอะมาก และพระคาร์ดินัลก็ตอบดีทีเดียว (ซึ่งขับเน้นลักษณะเด่นหนึ่งของบทสนทนาคือ respectful disagreements) และมีหนึ่งเรื่องที่พระคาร์ดินัลถามก่อน คืออะไรเป็นรากฐานของศีลธรรมของคนที่ไม่มีศาสนา และ Eco ก็ตอบได้ดีว่า การมีอยู่ของคนอื่น ... อ่านเพลิน


bottom of page