top of page

Black Holes

ประทับใจความพยายามอธิบายหลุมดำด้วย Penrose diagram และสมการต่าง ๆ ซึ่งถือว่าลึกมาก สำหรับหนังสือประเภท pop science และอธิบายได้ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการวางแผน การจัดเตรียมโครงสร้างของบทต่าง ๆ อย่างดี เพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจ black hole complementarity กับ information paradox ขึ้นมาหน่อยก็จากเล่มนี้ เพิ่งอินกับคำถามว่าหลุมดำทำลาย information มั้ย และพอจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมได้มากกว่าเดิม หนังสือให้สิ่งที่ผู้อ่านคาดหวังจากปกได้แบบเต็ม ๆ ผู้เขียนตั้งใจอธิบายจริง คนอ่านต้องตั้งใจคิดตามภาพที่ถูกบรรยาย สองบทสุดท้ายยากจนปวดหัว พูดถึง hologram กับ Anti-de Sitter spacetime ซึ่งยังค่อยไม่เข้าใจ แต่อ่านแล้วสนุก และตื่นเต้นbottom of page