top of page

Sky Above, Great Wind: The Life and Poetry of Zen Master Ryokan

เด็กคนหนึ่งยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้พระเรียวกัง ขอร้องให้ท่านช่วยเขียนอะไรให้หน่อย เรียวกังถาม "จะเอาไปอะไร" เด็กตอบ "ทำว่าวให้ลอยสูง ๆ หลวงพ่อช่วยเขียนคำที่เรียกลมให้ที" พระเรียวกังเขียนตัวอักษร 4 ตัว "Sky above, great wind"

หนังสือเล่าประวัติ เรื่องเล่า ตำนานของพระเซ็นเรียวกัง และรวมบทกวีอีกร้อยกว่าบท ตัวผู้เขียนอาจารย์คาซุอะกิเอง เป็น calligrapher เนื้อหาหนังสือจึงมีส่วนที่วิจารณ์การเขียนพู่กันของเรียวกังไว้จนต้องกดหยุดฟัง แล้วค้นหารูปมาดู อย่างอักษร 4 ตัวที่นำมาเป็นชื่อหนังสือ อาจารย์ว่า สามตัวอักษรแรกเขียนแบบใช้น้ำหมึกมาก ขีดแรกของตัวอักษรจึงเห็นหมึกซึมลงกระดาษข้าวมีรอยหนา และบรรยายต่ออีกหลายประโยค ถึงจะฟังไม่เข้าใจแต่ก็เหมือนจะอินจนต้องขอดูด้วยตา (นับเป็นข้อเสียหนึ่งของ audiobook แต่ก็ถูกชดเชยด้วยข้อดีของอินเทอร์เน็ตและกูเกิ้ล) เราเริ่มฟังหนังสือเล่มนี้เมื่อสามสี่วันก่อน ตั้งใจว่าจะฟังวันละนิด แต่ตอนเย็นวันนี้ฝนตก กว่ารถจะออกจาก มธ. ได้ ก็เกือบหมดเล่ม


ถูกใจหลายบท จำบทนี้ได้คร่าว ๆ แล้วเอามากูเกิ้ล


In reality,
as in dreams,
I expect no visitor—
but old age
keeps calling.

bottom of page