top of page

Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts Right Now


เหตุผลหลัก ๆ ที่เราควรลบบัญชีผู้ใช้งาน คือ social media platform หลายตัว เช่น facebook ผู้ใช้งานแท้จริงแล้วเป็นสินค้า ไม่ใช่ลูกค้า ลูกค้าตัวจริงของ platform เหล่านั้นคือคนที่จ่ายเงินให้กับ platform เพื่อให้ platform ชี้นำผู้ใช้งาน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ผู้เขียนเรียก platform ประเภทนี้ว่า BUMMER (Beheviours of Users Modified, and Made into an Empire for Rent) BUMMER มีความพร้อมในการทำ microtargeting ให้กับลูกค้าตัวจริงของมัน ดังนั้นถ้าถามว่าอัลกอริทึมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน จะพยายาม optimize อะไรล่ะ คำตอบย่อมไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้ใช้งานอยู่แล้ว แต่เป็นเวลาที่ผู้ใช้งานอยู่บน platform ให้นานที่สุด บ่อยที่สุด พูดอีกอย่างว่า จุดประสงค์ของอัลกอริทึมเหล่านั้นเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเสพติด platform แล้วภารกิจการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้งานตามโจทย์ของลูกค้าก็จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากที่สุด พอเห็นภาพอันนี้ ก็จะเห็นความเชื่อมโยงทั้ง 10 arguments ที่ผู้เขียนพยายามให้เหตุผล ซึ่งมีที่มาจากลักษณะ BUMMER นี่แหละ นอกเหนือจากการเสพติด ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสีย freewill หรือทำให้ผู้ใช้งานทำตัวถ่อยมากขึ้น ไร้หัวใจมากขึ้น คำอธิบายหลักในส่วนนี้แตกออกมาได้หลาย arguments เช่น BUMMER บิดเบือนความจริง BUMMER ทำให้สิ่งที่คนพูดอยู่นอกบริบท หรือถูกเข้าใจข้ามบริบท ก็มาจากรากเดียวกัน คืออัลกอริทึมทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนมีประสบการณ์ (เช่น การเห็น feeds) ที่แตกต่างกัน ถูกไบอัสไปคนละแบบ ฉะนั้น BUMMER ทำให้ผู้ใช้เหมือนอยู่ในโลกของใครของมัน ผ่านมายาคติว่ามันเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน พูดในแง่ theory of mind คือ เราไม่เข้าใจว่าผู้ใช้คนอื่นเข้าใจอะไรได้อีกต่อไป (ผลสืบเนื่องคือ ความไร้หัวใจที่มากขึ้น ทำตัว asshole หรือเป็น troll มากขึ้น) เพราะไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดว่า เขารับรู้อะไรมาบ้าง ... หนังสือเขียนดี และเห็นด้วยเกือบทั้งหมด แต่เรายังไม่ลบ account ของตัวเองนะ เพราะติด ก็เหมือนกินเค้ก กินเหล้า นั่นแหละ ทุกครั้งที่ใช้ ก็ระลึกว่า สิ่งที่เห็น ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเราอยู่แค่ในบับเบิ้ลที่ถูกไบอัสจากอัลกอริทึมที่ทำหน้าที่ตัดสินและจัดกลุ่มให้เราอยู่ จากข้อมูลบางส่วนที่มันตีความพฤติกรรมของเราในอดีต เพื่อหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับคนที่จ่ายเงินให้มัน

bottom of page